Search Results

Matches 1 to 4 of 4 for Last Name equals BÜSSENSCHÜTT

   Last Name, First Name(s)   Born/Christened 
1  BÜSSENSCHÜTT, D. 
2  Weydert Line BÜSSENSCHÜTT, J. 
3  Weydert Line BÜSSENSCHÜTT, K. 
4  Weydert Line BÜSSENSCHÜTT, N. 

(Weydert line indicates a direct descendant of the earliest recorded Weydert)


Page loading time (sec.): 0.013

www.weydert.com | www.weydert.eu
weydert.com © 2003 - 2019 by J.P. Weidert